Jump to Navigation

Reply to comment

Unibertsitate-ikasleentzako tailerra

24 November, 2004

Museoak bisita bereziak eskaini ditu Euskal Herriko Unibertsitateko Historia eta Arkeologia Fakultateko ikasleentzat.

Carlos Venegas eta Belen Bengoetxea irakasleek koordinatu dute bisita, eta ikasle-taldeen beharretara egokitu da. Zeramika lantzeko teknikei buruzko eskola praktiko bat izan da, erreketa eta akaberari buruzko argibideekin, eta atmosfera erreduzitzaileko labeetan eta oxidatzailekoetan erretako zeramikak konparatuz, eta leunketa eta esgrafiatuko praktikak eginez.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options